VODITELJ TIMA ODRŽAVANJA

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Ko smo mi?

“Familia” je socijalno medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj njegu i rehabilitaciju pacijentima nakon moždanog udara, loma kuka, pacijentima sa neurokognitivnim poremećajima, te pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb.

Koja je naša kultura?

Ustanovu Familia karakteriše kultura “pacijent je najvažniji”.

Da bi smo ostvarili ovaj cilj pružamo vrhunski smještaj, opštu i medicinsku njegu i rehabilitaciju, a porodicama sigurnost da su im najmiliji u najboljim rukama, kao i zadovoljstvo da su za svoje najbliže učinili najbolje kad im je najpotrebnije.

Koji su naši rezultati?

Vrhunske rezultate u njezi i rehabilitaciji omogućuje posvećen tim od preko 50 uposlenih. Pored motivirajućeg okruženja, najveće zadovoljstvo uposlenima su činjenica da ostvarenjem ciljeva njege i rehabilitacije unapređujemo kvalitet života pacijentima i njihovim porodicama. Naš najvažniji rezultat je zadovoljstvo naših korisnika.

Kako dostižemo visoke standarde i rezultate?

Da bi smo ostvarili vrhunske standarde, svi uposleni su u kontinuiranom procesu edukacije, za šta koristimo usluge najboljih naših i internacionalnih edukatora.

 

OPIS POZICIJE

Planiranje radova na investicionim projektima
Planiranje radova na održavanju prostora i opreme
Planiranje godišnjih servisa kao i atesta opreme i prostora
Upravljanje timom za održavanje na investicionim projektima i na redovnom i vanrednom održavanju prostora i opreme
Samostalna izrada manjih kao i podrška većim projektima
Aktivno sudjelovanje u većim popravcima , kao i kao i izvanrednim popravcima uz osobnu kontrolu provedenih radova
 

USLOVI

Inžinjer VSS VŠS tehničkog smjera
Odlično poznavanje engleskog jezika
MS Ofice i Auto Cad
Samostalna odgovornost na poslu, sposobnost brzog učenja i prilogadjavanja novim situacijama i incijativama
Sistematičnost i odgovornost u izvršavanju radnih zadataka
Položen vozački ispit B kategorije