Voditelj službi za podršku poslovanju

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Ko smo mi?

“Familia” je socijalno medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj njegu i rehabilitaciju pacijentima nakon moždanog udara, loma kuka, pacijentima sa neurokognitivnim poremećajima te pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb.

Koja je naša kultura?

Ustanovu Familija karakteriše kultura “pacijent je navažniji”.

Da bi smo ostvarili ovaj cilj pružamo vrhunski smještaj, opštu i medicinsku njegu i rehabilitaciju, a porodicama sigurnost da su im najmiliji u najboljim rukama, kao i zadovoljstvo da su za svoje najbliže učinili najbolje kad im je najpotrebnije.

Koji su naši rezultati?

Vrhunske rezultate u njezi i rehabilitaciji omogućuje posvećen tim od preko 50 uposlenih. Pored motivirajućeg okruženja, najveće zadovoljstvo uposlenima su činjenica da ostvarenjem ciljeva njege i rehabilitacije unaprjeđujemo kvalitet života pacijentima i njihovim porodicama. Naš najvažniji rezultat je zadovoljstvo naših korisnika.

Kako dostižemo visoke standarde i rezultate?

Da bi smo ostvarili vrhunske standarde, svi uposleni su u kontinuiranom procesu edukacije, za šta koristimo usluge najboljih naših i internacionalnih edukatora. Raditi u Familiji je najbolji put da se educirate za budućnost.

Pozicija; Voditelj službi za podršku poslovanju:

Opis pozicije:
Voditelj službi za podršku poslovanju Ustanove Familia odgovoran je za upravljanje, koordinaciju i funkcioniranje svih potpornih servisa Ustanove te se brine o kontinuiranoj dostupnosti tih servisa svim korisnicima usluga Ustanove.

Potporni servisi ustanove Familia obuhvataju timove zadužene za održavanje i investicije, održavanje higijene, logistiku te poljoprivrednu proizvodnju i pripremu hrane.

Od kandidata očekujemo da:

- Rukovodi, planira i organizira aktivnosti dodijeljenih timova i službi
- Sudjeluje u poslovima nabavke potrebnih materijala i opreme
- Aktivno sudjeluje u tekućim investicionim projektima
- Planira i sprovodi preventivne mjere održavanja opreme i prostora 

Uslovi

- VSS
- Radno iskustvo
- Organizacijske i menadžerske vještine
- Poznavanje rada na računaru
- Dobre organizacijske sposobnosti, odgovornost i proaktivnost u donošenju odluka