Radnik u proizvodnji povrća

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Opis radnog mjesta:
Priprema zemljišta, sadnja, zalijevanje, gnojidba, kopanje, oranje.
Sudjelovanje u kontroli sjemena prilikom sjetve
Rasađivanje povrća
Kontrolira i uklanja biljke koje ne odgovaraju razvijenosti iz polja
pravovremeno obavještava neposredno nadređenog o svim promjenama na biljkama
Berba povrća
Sortiranje i priprema povrća za dalju obradu
Održavanje opreme i sredstava za rad čistim i ispravnim