Inžinjer tehnologije prehrane

Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

Ko smo mi?¸

“Familia” je socijalno medicinska ustanova koja pruža dugotrajni smještaj njegu i rehabilitaciju pacijentima nakon moždanog udara, loma kuka, pacijentima sa neurokognitivnim poremećajima te pacijentima kojima je potrebna palijativna skrb.

Koja je naša kultura?

Ustanovu Familija karakteriše kultura “pacijent je navažniji”
Da bi smo ostvarili ovaj cilj pružamo vrhunski smještaj, opštu i medicinsku njegu i rehabilitaciju, a porodicama sigurnost da su im najmiliji u najboljim rukama, kao i zadovoljstvo da su za svoje najbliže učinili najbolje kad im je najpotrebnije.

Koji su naši rezultati?


Vrhunske rezultate u njezi i rehabilitaciji omogućuje posvećen tim od preko 50 uposlenih. Pored motivirajućeg okruženja, najveće zadovoljstvo uposlenima su činjenica da ostvarenjem ciljeva njege i rehabilitacije unaprjeđujemo kvalitet života pacijentima i njihovim porodicama. Naš najvažniji rezultat je zadovoljstvo naših korisnika.

Kako dostižemo visoke standarde i rezultate?


Da bi smo ostvarili vrhunske standarde, svi uposleni su u kontinuiranom procesu edukacije, za šta koristimo usluge najboljih naših i internacionalnih edukatora. Raditi u Familiji je najbolji put da se educirate za budućnost.

Pozicija Inžinjera tehnologije prehrane podrazumijeva sljedeće odgovornosti: 
Planiranje tehnoloških procesa 
Koordiniranje aktivnosti odjela i izvođenje procesa rada
Komunikacija sa ostalim odjelima u Ustanovi 
Izvještavanje prema nadređenim 

Uslovi: 
Iskustvo u proizvodnji hrane
Odgovornost i samostalnostu donošenju odluka 
Odgovarajuća stručna sprema 
Poznavanje rada na računaru 
Vozačka dozvola